Beíratkozás

Tájékoztatás az óvodai felvételről a 2021/2022-es nevelési évre vonatkozóan

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt az emberi erőforrások miniszterének határozata alapján a 2021/2022-es óvodai nevelési évre történő beiratkozás az előző évektől eltérően más időpontban és eljárásrendben - a személyes kontaktus elkerülése végett - elsősorban elektronikusan (e-mailen) vagy telefonon történik.

A Szikszói Bethánia óvodában , ez időpont 2021. április 27-28. Pót beíratkozás: 2021. május 13

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. §. (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésben vesz részt.

Azok a gyermekek, akik 2021. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, a következő jogszabály alapján vehetők fel az óvodába:

A Nkt. 8. § (1) bekezdése értelmében: "...Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, , vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető."

Óvodánkban a férőhelyek száma korlátozott (jelenleg 100 fő) így a túljelentkezések miatt jelenleg csak a 3. életévüket betöltött gyermekeket tudjuk fogadni.A 3 évnél fiatalabb gyermekeket előjegyzésbe vesszük a 2022/2023 nevelési évre.

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt az emberi erőforrások minisztere határozata alapján a 2021/2022-es óvodai nevelési évre történő beiratkozás az előző évektől eltérően más időpontban és eljárásrendben - a személyes kontaktus elkerülése végett - elsősorban elektronikusan (e-mailen) vagy telefonon történik. Ehhez az érintett szülők megértése és együttműködése szükséges.

Másolatban a következő iratokat kell csatolni:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt, lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
  • A gyermek TAJ -kártyája
  • továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • a nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.
  • Esetlegesen a gyermek keresztelési anyakönyvi kivonata ( nem kötelező)

Azok a szülők, akik gyermeküket a lakcím szerint körzetes óvodába szeretnék beíratni, juttassák el az óvodába online vagy személyesen a kitöltött dokumentumokat, és csatolják a jelentkezéshez szükséges felsorolt iratok másolatát.

Azoknak a szülőknek, akik gyermeküket nem a lakcím szerint körzetes óvodába szeretnék beíratni, a jelentkezés módja a következő: 2021. április 27- és 28. között a választott óvodába eljuttatják online vagy személyesen a kitöltött dokumentumokat, és csatolják a jelentkezéshez szükséges felsorolt iratok másolatát.

A gyermek felvételéről az óvoda vezetője 2021. május 13-ig dönt, amennyiben rendelkezik még szabad férőhellyel úgy, hogy minden körzetes gyermek előjegyzésre került. Értesíti a szülőt és a kötelező felvételi lehetőséget biztosító óvoda vezetőjét (körzetes óvoda) a gyermek felvételéről.

Tisztelettel:

Az óvoda nevelőközösségesz...